Hướng Dẫn - Chat Group

Cách tạo nhóm chat group trên Zokoi

BW

Để tạo nhóm chat trên Zokoi, bạn vui lòng đăng nhập trên ứng dụng Zokoi và thực hiện như sau:

Tại màn hình “Trò chuyện”, ấn chọn icon “Danh bạ”

Đi đến màn hình “Danh bạ” chọn “Nhóm”, nhấn chọn “Tạo nhóm chat” và điền các thông tin ảnh, tên nhóm, thành viên bạn muốn thêm vào nhóm

Ấn chọn “Tạo nhóm” để hoàn thành

Menu Zokoi

Hãy trở thành thành viên của Zokoi!

Tải về

Ứng dụng hiện tại đã có trên

Apple

Apple Store

Apple

CH Play