Quyền riêng tư

Tại Zokoi, quyền riêng tư của bạn là ưu tiên hàng đầu. Quyền riêng tư của bạn là cốt lõi của cách chúng tôi thiết kế và xây dựng những dịch vụ và sản phẩm mà bạn biết và yêu thích, để bạn có thề hoàn toàn tin tưởng vào những dịch vụ và sản phẩm đó và tập trung vào việc xây dựng những mối quan hệ có ý nghĩa.

Chúng tôi trân trọng sự tin tưởng của bạn đối với chúng tôi khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn và chúng tôi không xem nhẹ điều này.

Chúng tôi kiên quyết không vi phạm quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi thiết kế tất cả các sản phẩm và dịch vụ của mình khi luôn ghi nhớ quyền riêng tư của bạn trong tâm trí. Chúng tôi gồm các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm pháp lý, an ninh, kỹ thuật, thiết kế sản phẩm và các lĩnh vực khác nữa đề đảm bảo rằng không có quyết định nào được đưa ra mà không tôn trọng quyền riêng tư của bạn.

Chúng tôi cố gắng minh bạch trong cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn. Do chúng tôi sử dụng nhiều dịch vụ trực tuyến mà bạn cũng sử dụng, nên chúng tôi biết rằng thông tin không đầy đủ và ngôn ngữ quá phức tạp là những vấn đề phổ biến trong những chính sách quyền riêng tư. Chúng tôi áp dụng phương pháp hoàn toàn ngược lại: chúng tôi đã viết Chính sách Quyền riêng tư và những tài liệu liên quan bằng ngôn ngữ đơn giản. Chúng tôi thực sự muốn bạn đọc các chính sách của mình và hiểu rõ các quy tắc thực hiện quyền riêng tư của chúng tôi!

Chúng tôi làm việc chăm chỉ để duy trì bảo mật cho thông tin của bạn. Chúng tôi có những đội chuyên duy trì an toàn và bảo mật cho dữ liệu của bạn. Chúng tôi liên tục cập nhật quy trình bảo mật và đầu tư vào nỗ lực bảo mật để tăng cường sự an toàn cho thông tin của bạn.

Menu Zokoi

Hãy trở thành thành viên của Zokoi!

Tải về

Ứng dụng hiện tại đã có trên

Apple

Apple Store

Apple

CH Play