Gói Nâng Cấp Tính Năng

Nâng cấp lên Hạng Bạc, Hạng Vàng, Hạng Kim Cương để trải nghiệm Zokoi tốt hơn.

2 ZOKOI Bạc

 • Lượt Thích Vô hạn
 • Lượt Lấy Lại Vô Hạn
 • Ẩn quảng cáo

2 ZOKOI Vàng

 • 3 thành viên Kim Cương
 • Thành viên Vàng, Bạc, Stater
 • Danh sách những ai thích bạn
 • Ẩn quảng cáo

2 ZOKOI Kim cương

 • Xem được tất cả thành viên Zokoi
 • Xem chi tiết tỷ lệ phù hợp
 • Tổng quan độ tương hợp
 • Ẩn quảng cáo

So sánh các gói tính năng

Tính năng Zokoi Stater Zokoi bạc Zokoi vàng Zokoi kim cương
Giới hạn số lượng tiếp cận Profile
 • Thành viên Stater
 • 3 Bạc
 • 2 Vàng
 • 1 Kim cương
 • Thành viên Stater
 • Thành viên bạc
 • 3 Vàng
 • 2 Kim cương
 • Thành viên Stater
 • Thành viên bạc
 • Thành viên vàng
 • 3 Kim cương
 • Tất cả người dùng Zokoi
Ai thích bạn
Khả năng phù hợp
Con giáp, CHD, Mệnh
Màu tương hợp
Nhân số học
Số hợp ngũ hành
Tây/đông tứ mệnh
Tổng chi tiết hợp
Giới hạn xem video
Zokoi Stater
 • Giới hạn số lượng tiếp cận: Thành viên Stater,3 Bạc, 2 Vàng, 1 Kim cương
 • Xem khả năng phù hợp
 • Xem con giáp, CHD, Mệnh
 • Giới hạn coi video
Zokoi Bạc
 • Giới hạn số lượng tiếp cận: Thành viên Stater, Bạc, 3 Vàng, 2 Kim cương
 • Xem khả năng phù hợp
 • Xem con giáp, CHD, Mệnh
 • Những ai thích bạn
 • Màu tương hợp
 • Giới hạn coi video
Zokoi Vàng
 • Giới hạn số lượng tiếp cận: Thành viên Stater, Bạc, Vàng, 3 Kim cương
 • Xem khả năng phù hợp
 • Xem con giáp, CHD, Mệnh
 • Những ai thích bạn
 • Màu tương hợp
 • Nhân số học
 • Số hợp ngũ hành
 • Giới hạn coi video
Zokoi Kim cương
 • Tất cả người dùng Zokoi
 • Xem khả năng phù hợp
 • Xem con giáp, CHD, Mệnh
 • Những ai thích bạn
 • Màu tương hợp
 • Nhân số học
 • Số hợp ngũ hành
 • Tây/Đông tứ mệnh
 • Tổng hợp chi tiết phù hợp
 • Giới hạn coi video
Menu Zokoi

Hãy trở thành thành viên của Zokoi!

Tải về

Ứng dụng hiện tại đã có trên

Apple

Apple Store

Apple

CH Play